Behandling

Det finns i dagsläget ett stort antal olika behandlingsmetoder att välja på. Vissa mer beprövade än andra. Observera att det finns behandlingsmetoder som inte alls används i Sverige, men börjar bli allt vanligare utomlands. De beskrivs också på de här sidorna - och ytterligare lite mer under sidan Hänvisningar - Länkar.

Vilken metod som är överlägsen den andra vid vilket tillfälle varierar med ditt personliga sjukdomsläge men även med vem som uttalar sig.

Två saker är mycket viktiga att tänka på:
Behandling av prostatacancer är ingen exakt vetenskap.
En bra operatör kan vara viktigare än ”rätt metod”.


Försöker under den här fliken beskriva de olika metoderna utan att på något sätt hävda att det som står här är en ”allmän sanning” eller ens vetenskapligt bevisat att det är si eller så.

Den aktiva behandlingen oavsett vilken man väljer har ett enda syfte - att reducera cancern man har i kroppen, helst till noll. I din kropp kan du ha i princip tre varianter av prostatacancer. Lokaliserad endast till prostatan, på något sätt lokaliserad utanför prostatan och hittills "osynlig" cancer i eller utanför prostatan. Den sistnämnda kan finnas i skelett, körtlar etc men ännu ej så pass utbredd så att den syns på t ex röntgen eller magnetkamera. Beroende på vilken eller vilka du har eller kan misstänkas ha ser valet av behandlingsform olika ut helt självklart.