Antiandrogen eller anti-homoniell behandling

Antiandrogen eller anti-homoniell behandling är en vairiant av bromsande effekt på tumörtillväxten likt den kastrering har vid lokalt avancerad prostatacancer. Behandlingen är alltså på intet sätt botande utan enbart bromsande.

Skillnaden är att vid den här behandlingen (jämfört med kastrering) så har man kvar sin testosteronproduktion men effekten den har på prostatan tas bort.

Behandlingen består av tabletter som ätes kontinuerligt, har stora fördelar jämfört med kastrering och rekommenderas därför framför båda formerna av kasteringen om det är rimligt rent medicinskt.

Till fördelarna med anti-hormoniell behandling jämfört med kastrering hör färre fall /lägre nivåer av värmesvallningar, skeletturkalkning och påverkan på förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, språklig förmåga mm.

Impotens är dock fortfarande en påtaglig biverkning. Tillkommer gör dessutom de vanligt förekommande biverkningarna bröstförstoring och ömhet i brösten.