Att tänka på

Behandling av prostatacancer är ingen exakt vetenskap.
Ditt skick, din sjukdom, läkarens erfarenhet och dennes preferenser avgör på ett eller annat sätt din behandling.

Val av behandlingsmetod varierar mellan såväl sjukhus som regioner i Sverige. Finns inte den metod du/ni fastnat för på "ditt" sjukhus, begär att få komma till ett annat för behandling. Om du fastnar för en metod som inte finns regelmässigt i Sverige kan du behandla dig inom EU för egna pengar som du efteråt kan begära att få full ersättning för. Om du väljer att bli behandlad utanför EU är chansen att få ersättning däremot minimal/obefintlig.

En bra operatör kan vara viktigare än ”rätt metod”.
En bra behandlingsmetod för just din typ av prostatacancer med fel operatör kan ge sämre resultat än en annan metod med en mycket skicklig och/eller engagerad operatör.

Det är ditt liv – leta rätt på en bra och/eller engagerad operatör oavsett den metod du väljer.
_______________________________________________________________________________________

Försök lyssna runt, gärna via intresseorganisationer (kom dock ihåg att de också består av människor med sina egna erfarenheter) på flera håll för att få en så bred bild som möjligt.