Avvakta

Att avvakta, dvs inte göra någonting alls som sin behandling förekommer mer än man vid en första tanke kan tro.

Anledningen till att man vill avvakta kan väl i första hand sägas vara att man inte är lockad av att leva med de biverkningar som olika prostatacancerbehandlingar ger, vilket är fullt förståerligt.

Fyra skäl till varför man skulle använda "Avvakta" som behandlingsform:

  • Provsvaren är inte helt tydliga - så att avvakta blir "behandlingen" tills nya provtagningar (t ex biopsitagningar och PSA-värden) visar på ett tydligt sjukdomstillstånd.
  • Att avvakta som en chansning - att cancern inte ska sprida sig och ta död på mig innan ålder eller någon annan sjukdom gör det, kan t ex göras om biopsiproverna visar på mindre aggresiva typer av cancerceller.
  • Ett medvetet beslut att jag inte anser mig kunna leva med behandlingarnas biverkningar så jag dör hellre i sjukdomen. Jo det finns statistik på att sådant förekommer.
  • Det är redan klarlagt att behandling inte kommer att ge någon större förbättring av sjukdomssituationen - och då kan jag lika gärna låta bli, och leva ett mer "fullvärdigt" manligt liv en längre period av den tid jag har kvar.

Det finns säkert flera skäl till varför man skulle välja att avvakta som behandlingsform. Oavsett skäl så lever man då vidare med sin cancer - tills ett annat beslut tas, av dig själv för att till slut välja en annan behandling, alternativt tills du dör av ålderdom, någon annan sjukdom eller av att liemannen någon gång någon dag tycker det passar honom.