Bästa behandlingen

Vilken behandling är den bästa för dig?

Svaret på den här sidan är alldeles givet: Ingen aning - Det går inte att säga utan veta vem du är som person och vilket läge du är i.

Om man så skulle veta vem du är och vilket läge du är i så är det inte alldeles säkert att du skulle få samma svar från olika läkare. Inte heller från olika f d patienter eller andra professionella och lekmän. Så ser det tyvärr ut - det är ingen exakt vetenskap.

Det går alltså inte att säga hur just du ska tänka eller välja - om det nu är så att du har en valmöjlighet. På de här sidorna har jag istället skrivit lite om hur JAG skulle kunna tänka mig att resonera i olika lägen, och baserat på det välja behandling. DET ÄR ABSOLUT INGA REKOMMENDATIONER, utan bara en enskild individs tankar och resonemang. Du ska ta ditt beslut efter noggrant övervägande och ha lyssnat noga på vad din behandlande läkare säger, tillsammans med den second opinion som är bra att ha konsulterat.

Använd det som står här i bästa fall som ett underlag för ditt resonemang - ställ upp det t ex tillsammans med den information du får från andra, t ex din behandlande läkare. Ju mer komplicerad och elakartad diagnos du har - ju viktigare är det att du är noga med ditt fall - ditt liv kan hänga på det.

Namnsättningen på sidorna fungerar så här:
P = PSA-värdet, mindre eller ungefär lika med. P3 betyder således PSA-värde mindre eller lika med 3
G = Gleasonvärde, mindre eller ungeför lika med.
T = Stadie/utbredning av cancer (T2-T4)
B = Biopsi antal och utbredning. B1 betyder att cancer hittats i endast en biopsi, att den är distinkt och inte har stor utbredning ioch/eller i prostatans yttre gräns. B2 betyder att någon av kriterierna för B1 inte uppfylls.