Operation öppen

Öppen prostatakirurgi är den traditionella operationsmetoden ute på landstingens sjukhus.

En operationsmetod som är som vilken traditionell operation som helst och är något mer blodigt än vid titthålskirurgi.

Ingreppet ger något större påverkan på kroppen både allmänt och sår-mässigt än vid titthålskirurgi.

Om metoden i sig ger ett sämre operationsresultat än titthålskirurgi tvistar de lärde om. Nackdelen är väl kanske att det blir mer blodigt, att man kommer åt sämre än med små instrument, att operatören inte får en schysst TV-bild att titta på utan stället ett hål med diverse blod, urinblåsa ivägen etc. Fördelen är väl i så fall att det kan vara lättare att få rätt känsla för vad man gör direkt med händerna än med instrument när de är så att säga på distans.