Operation titthål - Generellt

Titthålsoperation (laproskopi) är en metod som börjar användas alltmer ute på landstingens sjukhus, och hos de privata vårdgivarna.

En operationsmetod som bygger på att operatören arbetar via en ”livebild” på en bildskärm med instrument inne i dig för att utföra själva arbetet och med en kamera som projicerar bilden. Arbetet är lite ”pyssligt” men mindre blodigt än vid öppen kirurgi.

Ingreppet ger något mindre påverkan på kroppen både allmänt och sår-mässigt än vid öppen kirurgi.

Om metoden i sig ger ett bätre operationsresultat än öppen kirurgi tvistar de lärde om. Fördelen är väl kanske att det blir mindre blodigt, att man kommer åt bättre med små instrument än med stora och att operatören får en schysst TV-bild att titta på stället för ett hål med diverse blod, urinblåsa ivägen etc. Nackdelen är väl i så fall att det är svårare att få rätt känsla för vad man gör med instrumenten när de är så att säga på distans jämfört med att ha dem direkt i händerna.