S k Robotkirurgi är i fallet prostatacancer i princip detsamma som Kirurgi - Titthål med den väsentliga skillnaden att operatören inte håller i instrumenten själv. Det här är det senaste i utvecklingen av prostatakirurgi.

Oeratören sköter mekaniska robotarmar via joysticks vid skärmen som visar prostatan på samma sätt som i Kirurgi - Titthål.

Fördelen är efter att man har lärt sig tekniken att robotarmarna med dess programvara för styrning t ex känner av eventuella skakningar eller onaturliga rörelser vilket skapar förutsättningar för säkrare operationer och mindre skador på nerver etc. Så rent teoretiskt är detta den variant av kirurgi som har bäst förutsättningar för att få ett gott resultat.

I övrigt, se Kirurgi - Titthål