Kyla

Kyla har fört och för en alltmer blygsam tillvaro som behandling av prostatacancer. I vissa fall används kyla som en del av en behandlingscocktail med andra behandlingar. Utbredningen och användningen av kyla som behandlingsform är i dagsläget begränsad och regionalt mycket varierad, liksom stödet för dess verkan som botemedel.

Forskning runt prostatacancer fokuserar i de allra flesta fall på andra områden än kyla som utvecklingsbar behandlingsmetod.