Olika sanningar

Om du sätter dig och läser artiklar, forskningsrapporter, statistik mm så kommer du snart att finna att du kan få stöd för vilken inriktning eller ”tro” som helst.

Det som är sanning på ett ställe kan ibland stå i direkt kontrast mot en sanning på ett annat ställe.

Jag har sedan sommaren 2007 rotat runt på nätet bland artiklar (Time, Science, medical journal, läkartidningen osv osv), bland rapporter, böcker och studier (hur många som helst från alla möjliga håll och kanter) och ändrat uppfattning om olika metoder ett antal gånger.

Femårig överlevnad, grader av sparad potens, läckage mm varierar så till den milda grad mellan snarlika men ändå inte helt lika rapporter så att det helt enkelt inte går att få fram en enhetlig ”sanning”. Speciellt inte för just dig eftersom du är du som individ och inte en del av en statistik. Ditt fall kanske inte passar för den ena eller den andra behandlingen. T ex så verkar HIFU vara den mest skonsamma och minst obehagliga behandling som finns, men samtidigt så passar den mindre bra vid två tumörer (T2c) eller inte alls vid t ex spridd cancer (T3-T4).

Försök skapa dig en känsla du är bekväm med och kör på den. Att tro på din behandling, är också en del av din behandling.