HIFU - Ultraljud

HIFU står för High Intense Focused Ultrasound, vilket helt enkelt betyder fokuserat ultraljud, och är precis vad det är.

Sedan undefär tio år har metoden sakta spritt sig över världen som ett alternativ till prostatacancerbehandling. Metoden framställs som skonsam och effektiv, dvs den har minimal inverkan på kroppen både under och efter behandlingen samt sägs bota cancer på ett bra sätt. En förutsättning är dock att cancern är i ett tidigt skede dvs lokaliserad i prostatan utan spridning runt omkring. I annat fall är sannolikt inte den här behandlingen något bra alternativ.

I Sverige finns ännu ingen behandling med HIFU tillgänglig, men däremot t ex nere på kontinenten, vilket innebär att du själv (eller din försäkring) får betala behandlingen. I de fall du behandlas inom EU finns alltid möjligheten att söka återbetalning för din behandling.

Till viss del kan HIFU liknas vid yttre strålning så tillvida att man från en maskin strålar mot den punkt där cancern finns, och att man siktar med hjälp av en ultraljudsbild. Till skillnad mot den radioaktiva strålningen så är HIFU i sig helt ofarlig.

Vad HIFU-maskinerna gör är att de sänder ut ett antal ultraljudsstrålar mot en och samma punkt. Själva strålarna i sig gör ingenting men i exakt den punkt där de strålar samman blir engergin från de sammanstrålande ultraljudsstrålarna så stor att det uppstår värme. Värmen är så stor att den vävnad som befinner sig i fokus dör. Inne i kroppen räcker det med 60-70 grader för att detta fenomen ska uppstå.

Beroende på maskinfabrikat så är fokusonrådet olika stort men man kan räkna med en diameter på en millimeter ungefär och en längd på c:a 15 mm. Det innebär att man gör flera "stötar" med ultraljud för att täcka in det område man vill behandla.

Två olika principer för maskinerna finns - en med en probe som förs upp i ändtarmen och sänder ut sina strålar därifrån, och en som sänder ut sina strålar från en stor platta som är lokaliserad utanför kroppen.

Det finns också två olika principer för hur behandling går till - en där man skjuter så mycket man behöver i en behandling, och en där man upprepar behandlingen med mellanliggande PSA-prov.

Bild: Focus Surgery Inc (USA)