Leva

Oavsett hur ditt besked ser ut så har du ett liv kvar att leva, långt eller kortare.

Hur mycket prostatacancer påverkar livslängden varierar från olika litteratur. I snitt kan man möjligen säga att män med prostatacancer lever i snitt 8 år kortare än män som inte har diagnosticerad prostatacancer.

Likaså är den s k 5-årsöverlevnaden, dvs hur många prostatacancerpatienter som inte dör av sin sjukdom inom 5 år, varierande från lågt till 99% beroende på kontrollgrupp.

Det som avgör är din diagnos, din behandling och hur du lever ditt liv, i fallande direkt betydelse.

Uttrycket ”lever ditt liv” innehåller två delar. Det ena är att rent fysiskt hålla sig i trim, kanske äta rätt osv. Saker som inte sitter i vägen generellt sett och ännu mindre vid en sjukdom.

Det andra är att faktiskt leva sitt liv rent mentalt. Cancerpatienter har en tendens, visar undersökningar, att titta på sitt liv, kanske omvärdera vissa delar osv. Gör gärna det! Många av oss kanske borde göra det oavsett sjukdomsbesked, men passa ändå på att göra det om du får ditt besked.

Försök ta ut det mesta av ditt liv oavsett hur långt det blir, med början idag. Du kan börja med att ställa dig tre frågor: Som vem vill jag bli ihågkommen? Vad vill jag helst ha fått uträttat i mitt liv? När gjorde jag det jag tycker bäst om sist?

Oavsett din diagnos och förmodad överlevnad så är det du som till sist avgör vad du vill göra med de förutsättningar du har. Lev väl!