Liv

För de allra flesta den i särklass viktigaste faktorn när du fått ditt prostatacancerbesked, dock inte för alla. Vill bara poängtera det. Vissa väljer ett troligt kortare liv, men ett liv utan de konsekvenser som de olika prostatacancerbehandlingarna riskerar att medföra.

Olika behandlingsmetoder har olika överlevnadsprocent (oftast mätt på en 5-årsperiod) kan man läsa i en aldrig sinande ström av rapporter etc. Att utifrån dessa rapporter välja behandlingsmetod är inte helt lätt eftersom du sannolikt inte kommer att hitta två rapporter som säger samma sak om just ditt läge.

Mer omfattande behandling ger ofta bättre överlevnad men också större sannolikhet för biverkningar. ”- Slit ut den så är den väck och kan inte skada dig mer” är ett inte helt osant (men heller inte riktigt helt sant) råd man kan få.

Mindre och/eller tidigt diagnosticerad cancer ger också större chanser att bli frisk, liksom mindre aggressiv cancer och avsaknad av spridning till andra delar av kroppen. Mer ”rätt” på dessa faktorer ger dig större handlingsutrymme för de andra parametrarna, typ Potens etc.

För aspekten Liv, så ”snåla” inte på behandling. Ställ frågan både till din läkare och till din ”second opinion” om det finns anledning att byta/förändra din behandlingsmetod och/eller om man ska lägga till någon annan typ av behandling (se under fliken Behandling).

Det som är självklart vid första beskedet är det kanske inte det vid en ny genomgång – med samma eller andra deltagare.