Cancer

Prostatacancer kan sägas vara för männen vad bröstcancer är för kvinnorna – förutom bl a då att prostatacancer inte uppmärksammas på samma sätt som bröstcancer.

Numera finns dock ett band även för att stödja prostatacancerforskningen – ljusblå bandet. Blå Bandet nålarna säljs av lokala prostatacancerföreningar, Apotek och andra föreningar, närstående Cancerfonden. Köp det om du kan - och stöd forskningen mot prostatacancer.


Prostatacancer förekommer överallt i världen, dock inte i samma omfattning. Vi befinner oss i ett område där den är mest förekommande.