Åldersfaktorn

Det finns vissa läkare som menar att i princip alla män skulle få prostatacancer om de bara levde tillräckligt länge (sådär en 150 år).

Vanligtvis ökar risken med ökad ålder – bl a för att man då har gått så långt med sin prostatacancer att man får märkbara symptom.

En 75 åring har ungefär 50 gånger så stor risk att drabbas som en 50-åring, och väldigt få 50-åringar drabbas.

För att beskriva vilsenheten i området beskrivs risken för att drabbas som 75 åring som 5 gånger (inte 50 som i meningen ovan) större än för en 50 åring på ett annat ställe i litteraturen.

Klart är att risken ökar markant med ökande ålder och att det är väldigt ovanligt att män i 50-årsåldern eller under upptäcks med allvarligt gången prostatacancer.

Sant är också att man vid dissektion av prostator upptäcker prostatacancerceller i upp mot 70% av dessa hos män 75 år och äldre. Män som dött av något helt annat – vilket de flesta således gör.