Folksjukdom

Prostatacancer är en manlig folksjukdom som vanligtvis kommer smygande och som man kan gå med i många år utan att ens veta om att man har den.

Faktum är att c:a 25 % av all obehandlad prostatacancer aldrig utvecklas till något skadligt – medan resterande del utvecklas mer eller mindre aggressivt till något mycket skadligt. Eftersom man idag inte har någon exakt metod för att prognostisera cancerns framtida utveckling i din prostata så vet vi heller inte vilka de 25% är - sorry.

Varje år diagnostiseras ungefär 10 000 män med prostatacancer.

Ungefär 2 500 män dör årligen i prostatacancer medan c:a 1 500 kvinnor årligen dör i bröstcancer.

Trots att det upptäcks allt fler prostatacancerfall varje år och vi män blir allt äldre så dör det alltså inte fler män varje år. Det kan vi tillskriva bättre och nya behandlingsmetoder, om än prostatacancerns gåta långt ifrån är löst. Riktigt bra botande behandling för alla typer av prostatacancer verkar ännu vara långt borta.

Bild: Astra Zenica AB