Övriga faktorer

Vilka som får prostatacancer påverkas av förutom stigande ålder och släktförhållanden sannolikt också t ex av kosthållningen.

Att kosthållningen påverkar visar forskare t ex genom att man kan se olika omfattning av cancerfall rent geografiskt men också bland olika etniska grupper inom samma geografiska område.

Med andra ord så skulle man själv kunna minska sin risk att få prostatacancer genom ”rätt” kosthållning. Se fliken ”Förebyggande” nedanför denna flik.

Rökning påverkar förekomsten av många cancerformer hos individer. Prostatacancer är inte en av dem. Men rökning är både ohälsosamt och otrevligt så ger det inga bonuspoäng i alla fall.

Sexuell aktivitet verkar öka förekomsten av prostatacancer , eller minska förekomsten – beroende på vilka studier man vill hänvisa till. Så beroende på ditt eget intresse så välj det som passar.

I övrigt verkar det inte som det finns några rapporter som klart visar några relevanta påverkansfaktorer. Så just för denna sjukdom verkar inte det mesta vara farligt - som det ibland verkar vara för vissa andra sjukdomar. Men framtiden kan säkert visa på något annat.