Släkten är värst

En faktor som är klart relevant att ta hänsyn till är din släkt.

Redan om t ex din far är drabbad av prostatacancer innebär det en ökad risk för dig. Olika litteratur ger naturligtvis skilda besked om hur mycket större risken är, men c:a 5% verkar vara en populär siffra.

Har fler än en person i ditt närmaste släktträd (på båda sidorna) drabbats av prostatacancer så är däremot din risk betydligt större att du också kommer att få det. Givetvis är siffrorna olika även här, men man talar om upp mot 50% större risk.


En summering kan se ut så här:
Är din far eller närstående släkting drabbad, fundera på att gå och testa dig från 45–50 års åldern.
Om flera av dina släktingar är drabbade och du är 45-50 år eller mer, sluta fundera – Gå och testa dig!!! Vart annat år kan du gott (falla in i ledet för mammografi och) ta ett blodprov om du är i detta läge.