Stadier

Prostatacancer delas in i olika stadier beroende på hur långt framskriden sjukdomer är. Stadierna är:
T2 Cancern är väl avgränsad och finns inom prostatan
T3 Cancern har börjat sprida sig utanför prostatan och omgivande vävnad
T4 Cancern har spritt sig och allvarligt angripit angränsande organ

Dessutom så tillkommer att prostatacancern kan ha spritt cancerceller till andra delar av kroppen, såsom lymfkörtlarna, skelett mm.

Behandlingen skiljer sig avsevärt från tidigt upptäckt cancer (typ T2) över alla stadier till den mest omfattande med spridd cancer till andra närliggande organ och andra delar av kroppen.

En tidigt upptäckt cancer har större chans behandlas botande än en sent, trots det så är det enligt nuvarande resonemang hos de flesta läkare inte relevant med ett generellt cancertest för alla inom riskgruppen (ålder, genetiskt). Mer om det under flik Tester.