Vårdgivare

Vårdgivare när det gäller Prostatacancer finns i alla former på alla platser i världen. Dock är det så att de allra flesta vårdgivare har på varje ort sin egen favorit eller ett fåtal favoriter när det gäller behandlingsmetoder. Detta är väldigt viktigt att komma ihåg när du som patient för en dialog med just din vårdgivare.

Om du vill göra ett seriöst eget jobb med din sjukdom så utnyttja gärna din möjlighet till en s k "second opinion". Det inebär att du har rätt att kontakta någon annan läkare vid samma eller annan vårdgivare för att få ett utlåande till angående din sjukdomsbild. Har du själv ingen idé om vart du ska vända dig kan (ska) din första vårdgivare hjälpa dig att få en lämplig kontakt. Försök då få - om det är möjligt rent praktiskt, en läkare med en annan favoritmetod för behandling av just din typ av Prostatacancer.

På de efterföljande sidorna kommer att listas olika vårdgivare vi eller någon annan gillar vartefter vi får kännedom och kunskap om deras existens och vilka metoder de använder sig av. Listorna är således långt ifrån kompletta, och kommer förhoppningsvis aldrig att bli det heller då vi hoppas på att det hela tiden kommer att komma fram nya bra vårdgivare och/eller nya behandlingsmetider.

Har du info att bidra med här kontakta oss gärna - och bidra till att fler kan få bättre vård.