Litteratur

Hade tidigare här en lista på litteratur jag läst under min period med prostatacancer. Har tagit bort den då jag i de flesta fall inte var nöjd med dem.

Karolinska institutets förlag har gett ut en bok som kort och gott heter Prostacancer. Den anser jag väl vara den mest objektiva och informativa boken jag sett hittills, om jag nu över huvud taget ska nämna någon. Den finns sannolikt på ditt bibliotek, ditt eventuella sjukhusbibliotek, och går säker att hitta både i din lokala bokhandel och på nätet. Även om jag inte anser att den är tillräckligt bred eller objektiv så är den i alla fall skriven av flera personer tillsammans, med olika preferenser inom detta område. Så ska du läsa någon bok är inte den här helt fel (även om den är rätt "strikt").

Dessutom finns (som kontrast till ovanstående nämnda bok) ett antal mer eller mindre personliga betraktelser över prostatacancer från Kjell-Olof Feldt till Bert Karlsson som har ett visst informativt innehåll blandat med författarens förhållningssätt till ämnet och sin omvärld. Kanske kan vara något.

Idag finns väldigt lite skrivet på svenska om de nyare till viss del lovande behandlingsformerna HIFU och Genterapi. Här är man i stort sett hänvisad till nätet för sökningar i artiklar, studier, hemsidor för vårdgivare etc, samt de rader kring dessa här på denna hemsida. I övrigt hittar du ingenting om dessa i de böcker som finns att tillgå i dagsläget.