Stöd

När du drabbats av prostatacancer så snurrar det sannolikt rätt mycket i huvudet.

Sök stöd för att ställa alla frågor och läs det du kommer över (t ex här på denna sida) som du kan förstå. Försök landa i din egen situation, bli säker i den genom att skaffa mer information och definitivit sök en "second opinion", dvs träffa någon annan läkare än den du först träffade. Gärna på en helt annan ort/behandlingsenhet.

I flikarna Länkar och Kontaktpersoner medan finns både telefonnummer och mejladresser till personer som bestämt sig för att hjälpa andra i en situation de i de allra flesta fall varit i själva. Tag chansen och kontakta dem.

Snurrar det för mycket använd hustru, utvalda nära vänner eller profesionella samtalspersoner som ventiler - se till att få det ur dig!