Vårdgivare - provata urologer

Dr Eugen Yuhui Wang, Eskilstuna. Tel 016 - 519930. Urologmottagning ansluten till landstinget. Erfaren urolog och en fantastisk människa. Opererar med titthålskirurgi om möjligt kapselbevarande, oftast på privata sjukhus.