Min egen sida

Initiativet till den här hemsidan kommer från mig själv från min långtråkiga sjukskrivning och min frustration över att under ett års tid rotat runt på nätet, frågat läkarkompisar, läkare, sjuksköterskor m fl om allt mellan himmel och jord för att till slut inse att det finns hur mycket information som helst – och samtidigt ingenting. Ju mer man letar ju mer finner man och ju mer förvirrad blir man. Speciellt som det ofta uppstår situationer där så kallad "fakta" kan skilja sig helt, eller t o m stå i direkt motsats till varandra när man hittar den på mer än ett ställe.

Under resans gång har jag ändrat uppfattning om det mesta flera gånger och kommer säkert att göra det igen.

Idag 2016 lever jag med ett PSA-värde jag inte ska ha, eftersom jag inte har någon prostata. Alltså har jag lite dålig prostatavävnad kvar i kroppen - och möjlig cancer. Testar mig två gånger om året med ungefär samma resultat och gör så gott jag kan själv - tränar en hel del skogslöpning, äter LCHF kost och håller rätt Ph-värde. Faktum är att mitt PSA-värde går ner vilket är väldigt ovanligt. Möjligen kan lchf, noggrann koll på surhetsnivån i kroppen och intag av diverse naturliga antioxidanter bidra, vad vet jag. Vill i alla fall tro att ett schysst leverne kan hjälpa.

Några saker kommer ofta upp på tapeten vid diskussioner och i skallen:
Strålning eller operation? För min egen del operation, för en ordförande i en prostatacancerförening strålning – av snarlika skäl. Så var det med det. Om jag hade haft möjlighet (dvs en annan diagnos) hade jag valt HIFU. Om jag haft en klart sämre diagnos hade jag valt HIFU, hormoner och genterapi i Kina, osv.

Allmänt PSA-prov eller inte. För min egen del just i denna skrivande stund, ett allt tydligare Ja. För de flesta läkare som skriver böcker och rapporter, oftast ett svagt Nej. Det verkar idag inte finnas helt klara belägg för att allmänna PSA-prov ökar livslängden hos den manliga befolkningen. MEN å andra sidan så har en tidigt upptäckt prostatacancer större chans till en botande behandling. Så min nuvarande tanke är att ”statistiken nog kommer att ändra sig”. Och faktum med så har den redan börjat göra det - och allt fler regioner börjar införa allmänna PSA-prov.

Själv hade jag haft en klart sämre diagnos om jag hade väntat med test och behandling till eventuella symptom hade dykt upp – nu hann vi få ut cancern precis när den började bryta sig igenom prostatans skal och ge sig ut i kroppen, vilket är illa nog.