Rehabilitering

Beträffande rehabilitering i allmänhet har jag/vi alldeles för liten erfarenhet från de olika behandlingsmetoderna för att skriva något omfattande och klokt. Tar därför nedan upp några få saker - dock i sammanhanget ändå viktiga.

Läckage
Efter operation kan du komma att läcka från urinblåsan. Rehabiliteringen ska påbörjas redan innan operation, alltså som förebyggande. Jobba med knipövningar. Din urolog kan ge dig mer information om hur. Gör detta - du kommer att behöva det.

Potensproblem
Både från strålning och operation kommer du med stor sannolikhet att få påverkan på din potens. Så vitt det går att läsa sig fram så finns det idag endast två metoder för att underlätta återhämtningen av ditt helt eller delvis förlorade stånd. Båda får du bekosta själv (c:a 1000 kr/mån respektive c:a 5000 kr) som reglerna är idag.

Potensmedel
I forskning finns begränsat positiva resultat av att ta 5 mg Cialis (motsvarande den mer kända konkurrenten Viagra, dock med längre verkan, upp till 36 timmar) varje dag för att öka blodgenomströmningen i penis under och efter din behandling. Det här kan man hålla på med upp till ett år eller längre för att underlätta återhämningen av potensen. Behandlingen kostar dig c:a 35 kr/dag om du använder tabletter uskrivna i Sverige, eller 65 öre/dag om du gör som vissa, köper (förhoppningsvis) motsvarande tabletter i t ex Indien eller Pakistan. Tabletter säljs också på nätet, äkta eller inte.

Vakumpump
Mer forskning finns med positiva resultat kring användandet av vakumpump varje dag för att öka "muskelminnet", nervkänsligheten och blodgenomströmning i penis och därmed underlätta ståndet "på riktigt".

Man trär en slags tub över penis och pumpar ut luft ur den. Du kommer då att få ett konstgjort stånd eftersom blod strömmar in i penis pga undertrycket i tuben. Saknar man helt potens kan man nu använda sig av speciella gummiringar för att få blodet att stanna kvar i penis även efter att tuben tagits bort. Du har då ett konstgjort stånd och är kapabel att genomföra ett samlag.

Om pumpen enbart används som rehabilitering gör man detta vakumtrick (utan gummiringar) 15 minuter om dagen i 6 månader eller mer, och potensen ska då komma tillbaka fortare och/eller mer än om du inte hade använt den. Det här är bevisat i diverse forskning och tester - så är du intresserad hör av dig, jag vet mer. Se även under fliken Hänvisningar-Länkar.