Inga symptom

Prostatacancer är vanligen en cancervariant som utvecklar sig tämligen sakta – även om motsatsen också förekommer.

Därmed är det också så att man kan gå länge med cancer utan att man märker någonting över huvud taget.

Om man därför ska inför allmänna tester – likt allmän mammografi, för alla män över t ex 50 tvistar de lärde. Man har hittills endast i få studier kunnat påvisa bättre överlevnadsprocent i geografiska områden med obligatoriska PSA-tester. Faktum kvarstår dock att män över 50 år börjar få prostatacancer, och att tidig upptäckt ger större överlevnadsprocent. Den senaste tiden har inställningen till detta börjat vända lite och områden i t ex USA har börjat införa obligatoriska PSA-tester.

Ett faktum är också att den test man gör kan i en marginell omfattning ge utslag på annat än cancer – med onödig oro som följd. Dvs 1 av 10 som har för höga PSA-värden har inte Prostatacancer, men får genomgå t ex röntgenundersökning och biopsitagning för att konstatera att det troligen inte är Prostatacancer. Har man konstaterat för höga PSA-värden kan man till 100% inte utesluta Prostatacancer. Man kan bara konstatera att man inte lyckas lokalisera någon cancer vid de ytterligare tester man gör, t ex biopitagning och röntgen.

Läs också under ”Släktingar” för eventuellt speciellt läge för dig.

Så om du ska testa dig utan att du har några symptom får för närvarande vara upp till dig själv.