Tester

Processen för att ta reda på om du har prostatacancer består initialt av ett eller tre initiala steg, PSA-prov och eventulell rektalpalpation (känna på prostatan via ändtarmen) samt biopsitagning.

Dvs har du ett för högt PSA-värde så vidtar steg två rektalpalpation och steg tre en biopsitagning.

Om du då konstateras med prostatacancer vidtar ytterligare ett antal åtgärder för att mera detaljerat definiera ditt sjukdomsläge, eventuella spridningar till andra delar av kroppen etc.