Biopsitagning

Att ta vävnadsprov (biopsier) från prostatan är steg tre (efter PSA-prov och rektalpalpation) i processen för att se om du har prostatacancer.

Proverna tas genom att ett instrument (probe, kallad) i storlek som en rätt bamsig cigarr förs upp i ditt anus, vanligtvis när du själv ligger på en brits.

När den väl är där siktar operatören (oftast en läkare) med hjälp av ultraljud på olika delar av din prostata. På varje ställe skjuter operatören så in en liten ihålig nål genom tarmväggen in i prostatan för att få med sig vävnad från prostatan ut igen. Nålen är någon mm i diamleter och tar med sig som max ett c:a 10 mm långt "stycke" av din prostata med sig ut.

Vanligtvis tas 8 biopsier vid varje provtagning, ibland fler (t ex om man ser speciellt ”intressanta” områden på ultraljudet). Färre än 8 biopsier rekommenderas inte att man tar, för att få en god spridning av proverna.

Om du har ett för högt PSA-värde men biopsiproven inte visar något onormalt kan biopsitagningen komma att upprepas, ibland flera gånger.

Att ta biopsiprov är inte direkt skönt av två skäl. För det första är de allra flesta ovana vid att få föremål av storlek bamsecigarr upp i tarmen. Detta besvär går att minska något med lite bedövningssalva innan ingreppet.

För det andra så sticker det till vid varje skott ini prostatan. Hur mycket är lite olika, men oftast mer i de nedre delarna av prostatan. I ett försök att gradera så är det möjligen obehagligt men inte direkt smärtsamt.

Biopsierna sänds sedan till ett labb för att analyseras, vilket tar 4 – 6 veckor. De konstaterar då vilken typ av celler de har analyserat: normala, abnorma (dock ej cancer) eller cancer. Se också under fliken Gleasonvärde.