Införa allmänna tester?

Ska vi införa allmänna PSA-prov för att klara fler Prostatacancerpatienter?

Njae är väl kanske det sammanfattade svaret från runt om i världen. Ja är mitt eget svar.

Samtidigt som en tidigt upptäckt prostatacancer har större möjligheter till fullstänidgt botande så finns det ganska lite av statistik som säger att färre män dör i prostatacancer i de områden som faktiskt har allmänna prostataprov. Dock börjar det börjar dyka upp lite statistik som visar att överlevnaden faktiskt ökar. Varför det är så kan man fundera på länge och väl.

Har man en far eller flera släktingar som har fått prostatacancer har man en klart större anledning att testa sig än om ingen känd prostatacancer finns i släktträdet - så långt verkar allt enkelt. Risken ökar med c:a 5% respektive 40-50% om du har en far respektive flera släktingar med prostatacancer.

Nedan följer en mycket kort version av det resonemang som kan föras runt att ha ett allmänt PSA-prov som test för prostatacancer.

Ett faktum verkar vara att 98% av alla män (50-75 år gamla) som skulle undersökas för prostatacancer skulle inte ha utvecklad och skadlig cancer. Däremot skulle kanske 15% av dem ha ett förhöjt värde och kräva ytterligare undresökning för att konstatera att cancer (troligtvis) inte finns. Har man ett förhöjt värde kan man aldrig säga att det inte finns cancer - bara att man inte hittar den i de fortsatta undersökningarna.

Även på de män med förhöjt PSA-värde där cancerceller hittas är det inte helt säkert att det någonsin skulle ha brutit ut någon cancer som påverkat personens livslängd eller livskvalitet. Ungeför 25% av all hittad cancer bedöms aldrig någonsin utvecklas till något farligt - tyvärr kan vi idag inte med säkerhet säga vilka som tillhör den ena eller andra gruppen. Med andra ord så kanske patienten behandlas mot något som aldrig skulle blivit en "sjukdom".

Djupt komprimerad argumentation:
En sak talar således för en allmän undersökning: Tidig prostatacancer är lättare att bota
Tre saker talar mot en allmän undersökning: 1) Stora resurser skulle gå åt för att göra testerna, 2) Många patienter skulle behöva oroa sig i onödan, möjligen även över lång tid, och 3) En hel del patienter skulle behandlas (med åtföljande biverkningar) för en sjukdom som aldrig skulle påverkat deras liv.

Den här debatten går vidare - med som det ser ut just nu "expertisen" på en sida (mot allmänna tester) och många prostatacancerpatienter och deras anhöriga på den andra (för allmänna tester). I boken "Prostatacancer" (University press) finns ett längre resonnemang som är rätt bra att fundera runt.

Att en test utan att det finns några symptom räddat ett antal individer (bl a mig själv) från avancerad prostatacancer och en för tidig död är självklart - om det också innebär att det ur en statistisk synvinkel är bättre, det verkar inte alls lika självklart om man följer debatter och tillgänglig statistik. Tyvärr! Men även här verkar debatten svänga till förmån för allmänna tester.

En liten fotnot är att allmänna PSA-tester börjar införas runt om i världen, t ex i delar av USA redan från 40-årsåldern.

Så - Stöd cancerfonden för bättre tester och bättre cancerbehandling.