Magnetkamera

Magnetkamera även kallat MR (magnetresonans) eller MRI (magnet resonance imaging) är inte så vanlig som undersökningsmetod vid prostatacancer men har sina fördelar.

MR är inte en röntgen i vanlig mening då det inte är frågan om radioaktiva strålar utan genererade starka magnetiska fält. Fält som så att säga sprider sig olika genom olika vävnadstyper och områden med mer eller mindre cellaktivitet. Det här fångas upp av mottagare som på så sätt skapar bilder av din kropp - i vissa fall i 3 dimensioner. Man skannar alltså av bit för bit i skikt av din kropp och bygger på så sätt upp en 3D-bild.

Vid vissa betingelser så kan MR ha större förutsättningar att se tumörer och/eller metastaser än andra typer av s k "röntgen".

Är din diagnos och/eller utbredning osäker, begär gärna att få en MR som komplement. Rådgör om du har möjlghet med en röntgenläkare som komplement till dialogen med din urolog.