PSA-prov

Det första steget, PSA-provet, avgör om du eventuellt har prostata-cancer. Ett enkelt blodprov i armen som testas i en speciell maskin. Det som tas fram är mängden Prostataspecifik Antigen (därav PSA) i blodet. Man mäter både s k fritt som bundet PSA.

Testresultatet får du inom upp till 10 dagar om du går till en urologmottagning på ett ordinärt svenskt sjukhus. Går du till en specialist (en privat urologmottaning i de flesta fall) så har du möjligen testresultatet i din hand en kvart senare.

I princip ska PSA-värdet vara närmast 0 (noll), eller någon/några tiondelar därifrån. Allt annat än det beror på någon störning. I princip kan tre saker påverka PSA-värdet; godartad prostata-förstoring, kronisk eller tillfällig inflammation i prostatan samt prostatacancer.

Får du svaret att ditt PSA-värde är högre än 1 (ng/ml) är det bra om du får till fyra saker: 1) Diskutera tänkbara orsaker förutom prostatacancer, 2) Få en läkare att känna på prostatan via andtarmen (rektalpalpation), 3) Få någon som tittar på dig med ultraljud för att se om det syns någonting redan direkt där, och för att på så sätt kunna förbättra resultatet för nästa steg, 4) Ta biopsier (vävnadsprov) från prostatan. Om du har ett värde mellan 1 och 3 och prostatan känns bra vid undersökningen via ändtarmen är det inte troligt att du har prostatacancer och därmed inte säkert att ultraljud och biopsitagning genomförs.

Socialstyrelsen sätter f n PSA-värde 3 som en "magisk gräns" där fortsatt undersökning bör ske.

Är värdet mellan 3 0ch 10 är kvoten mellan fritt och bundet PSA viktig. Är den under 0,18 är risken stor för att det är prostatacancer, och omvänt att ju större kvoten är ju större är chansen för att det inte är cancer utan t ex godartad prostataförstoring som orsakar det förhöjda värdet och/eller besvären.

Om ditt PSA-värde är riktigt högt (>30) och/eller ökande (ta flera prov) kan du också försöka få till skelettröntgen, scintografi och magnetkamera undersökning.

9 av 10 som har ett högt PSA-värde har prostatacancer, medan 1 av 10 har ett högt värde av något annat skäl, t ex att man cyklat Tour de France eller har (haft) någon typ av inflammation i Prostatan. Ju högre värde ju större risk för att det är just prostatacancer – utom för just grabbarna med extrem cykling som yrke eller intresse som kan ha upp mot 100 i PSA efter en lång tävling.

Testa gärna PSA-värdet mer än en gång, speciellt om du är inom en riskgrupp, t ex en gång varje/vartannat år.