Scintigrafi

Scintigrafi används för att upptäcka tumörer och metastaser i din kropp.

Undersökningen är enkel och går till som följer. Du går till ditt undersökningsställe och får en kontrastvätska insprutad via ett stick i armvecket. Därefter får du vänta på att kontrastvätskan ska sprida sig i din kropp (upp till 3 timmars väntan). Därefter lägger de in dig i Scintigrafimaskinen som kör ett program där den under ett antal minuter söker av varje del av din torso (kropp).

Eventuell metastaser och tumörer syns som ljusa områden tack vareden kontrastvätska som du har i kroppen. Ibland kan även godartade förändringar i skelettet synas på bild. I så fall kan den här undersökingen kompletteras med t ex en Magnekameraundersökning.