Skelettröntgen

Skelettröntger utförs för att kontrollera om cancern har spridit sig till skelletet vilket inte är bra.

Undersökningen är enkel. Du får gå till ditt sjukhus och blir röntgad, that´s it.