T-klassificering

T-klassificering är ett sätt att strukturerat beskriva omfattning och spridning på cancer. Principen är tämligen enkel och beskriver hur stor del av prostatan som är angripen, om det är en eller flera delar av densamma och om andra närliggande organ har blivit angripna. Se bild till höger (Källa: OrioPharma/Urologkliniken Västerås).