Utvecklingen kring prostatacancer

Utvecklingen kring prostatacancer, dess behandling och dess biverkningar sker till absolut största delen av privat finansierad forskning.

Två huvudområden finns kan man säga:

  • Diagnosticering - hur kan vi lära oss se om vi har prostatacancer och framförallt hur agressiv den är.
  • Behandling - hur kan vi behandla med gott medicinskt resutlat med minimalt med biverkningar.

Bl a i Norge så pågår långt framskridna hittills lovande försök med att diagnosticera förekomst av och agressivitet på prostatacancer hos män med ett enkelt blodprov. Med hjälp denna test är tanken att man ska kunna avgöra om behandling alls behöver sättas in eller om man kan vänta. Med tanke på de rätt omfattande biverkningar dagens behandlingar i de flesta fall har så skulle beskedet att vänta är möjligt vara ett glädjande besked för många som fått diagnosen prostatacancer.

Forkning pågår inom både de redan beprövade behandlingsmetoderna för att förfina dessa, ensamma eller i kombination med varandra. T ex så prestenterades sommaren 2009 en studie i Sverige som visar att chemoterapi tillsammans med strålning ger bättre resutlat än enbart strålning.

Ett relativt nytt område som utvecklas är behandling med fokuserad värmestrålning som alternativ till de idag vanligaste behandlingsformerna operation och radioaktiv strålning. Den internationella benämningen är HIFU, High Intense Focused Ultrasound. Behandlingsmetoden finns beskriven under fliken Behandling.

Det område som förväntas ge störst förändring och inger störst förhoppning inför framtiden är behandling med genterapi, vilket gäller många cancerformer, inte bara prostatacancer. Forskning har pågått sedan 20 år tillbaka runt om i världen (bl a på Sahlgrenska i Göteborg) och behandling med genterapi pågår sedan 2006 i Kina. Behandlingsmetoden finns beskriven under fliken Behandling.